Dissociatie, structurele dissociatie en dissociatieve stoornissen bij kinderen

01 maj 2013
Doelgroep

Psychotherapeuten, psychologen, pedagogen, psychiaters, systeemtherapeuten, HBO geschoolden. Deze workshop is geschikt voor EMDR behandelaars, maar voor deze workshop is het niet noodzakelijk kennis te hebben van EMDR. Het is erg aan te bevelen om eerst de workshop Slapende honden? Wakker maken! gevolgd te hebben en het boek Slapende honden? Wakker maken! (2010) te hebben gelezen.

 

Inhoud

In deze workshop worden eerst kort de theorieën over dissociatie en structurele dissociatie uiteengezet. De theorie beperkt zich tot wat nodig is om met deze kinderen te kunnen werken. Er wordt er aandacht besteed aan hoe je dissociatie kunt herkennen en kinderen met een dissociatieve stoornis of een dissociatieve identiteitsstoornis kunt diagnosticeren. Vervolgens komt aan de orde wat dissociatie betekent voor opvoeding en begeleiding en hoe een behandeling kan worden opgezet om de dissociatie te verminderen en de dissociatieve stoornis te behandelen. Kinderen met een dissociatieve stoornis hebben vaak een stabilisatietraject nodig. Wat zijn voorwaarden voor behandeling, hoe stabiliseer je deze kinderen. Die behandeling bestaat uit het verbeteren van de hechting, het verwerken van trauma’s, het integreren van dissociatieve delen. Hoe geef je vorm aan traumaverwerking mbv EMDR en welke aanpassingen voor traumaverwerking moet je doen. 

Aan de hand van (eigen) casuïstiek worden de verschillende elementen toegelicht. Aan het einde van de dag hebben deelnemers voldoende theoretische achtergrond en praktische kennis op gedaan om dissociatie, kinderen met een dissociatieve stoornis of een dissociatieve identiteitsstoornis beter te herkennen, om ouders en kind psychoeducatie te geven en om een behandeling van deze kinderen vorm te geven. 

 

Trainer

Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog/systeemtherapeut en EMDR-supervisor. Zij werkt sinds 1994 in de kinder en jeugdpsychiatrie met vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen waaronder kinderen die dissociëren en kinderen met een dissociatieve stoornis of een dissociatieve identiteitsstoornis. Zij is als behandelaar en programmaleider emotionele stoornissen werkzaam op Herlaarhof, centrum voor kinder en jeugdpsychiatrie, onderdeel van de Reinier van Arkelgroep te Vught.

Accreditatie
 • VEN WONE1107-B met 6 punten
 • FGZP klinisch psychologen ID nummer: 94883 6 punten
 • VGCT ID nummer: 94883: 6 contacturen
 • NIP KJ NVO (OG) 108545: 6 uur herregistratie, 1,5 uur diagnostiek, 1,5 uur behandeling
 • NIP eerste lijn LVE 108545: diagnostiek 3 punten, behandeling 3 punten 
 • Datum en tijd: dinsdag 1 april 2014, 09.30-16.30. 
 • Kosten: 250 euro inclusief lunch. 
 • Locatie: Amersfoort.
 • Deelname: Opgeven op de website www.ariannestruik.com. Er is een beperkt aantal plaatsen. Uw deelname is pas geldig als u betaald heeft op ABN 409080772, tnv Struik met vermelding van datum van de workshop en uw naam.
 • Annuleringsvoorwaarden: Bij annulering binnen 6 weken voor de workshop krijgt u het volledige bedrag teruggestort. Van 6 weken tot en met 2 weken krijgt u de helft teruggestort. Binnen 14 dagen vindt geen teruggave plaats.
 • Annulering uitsluitend per email: ariannestruik@hotmail.com

 

01-4-2014, door A Struik

Latest news