Norway

ESTD ble etablert i april 2006 – etter en lang periode med aktiv planlegging og samarbeid mellom profesjonelle kollegaer fra mer enn 17 europeiske land og hovedstyret for International Society for the Study of Dissociation (ISSD). ESTD har sete i Nederland.

Home

 ESTD har som mål:

  1. å skape et forum for europeisk samarbeid og et nettverk mellom kollegaer  som arbeider innen feltet trauma og dissosiasjon.
  2. å fremme kunnskap om trauma, dissosiasjon og alle lidelser relatert til kronisk traumatisering
  3. å organisere profesjonell og offentlig utdanning om dissosiasjon, trauma og andre traumerelaterte lidelser
  4. å stimulere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter
  5. å fremme kunnskap og utdanning i de land i Europa som har liten tilgang til feltet

 

Fordeler ved fullt medlemskap av ESTD:

  1. Redusert kursavgift til en rekke konferanser og kurs (se seksjon om “education”)
  2. Adgang til “Members Only” seksjonen på websiden der en finner videointervjuer med en rekke kjente personer, opptak fra ESTD-konferanser, ESTD nyhetsbrev, ESTD-nyheter, en rekke kartleggingsinstrumenter på ulike språk, blandt annet på norsk, m.m.
  3. Redusert medlemsskapavgift til medlemsskap i ISSTD (International Society for the Study of Trauma and Dissociation)
  4. Være med å støtte økt kunnskap og forståelse for kronisk traumatisering i Europa.

 

Hjemmeside Norge:
Vi ønsker at den norske hjemmesiden med tiden blir en plass hvor informasjon om aktuelle nasjonale begivenheter – som er forenelige med foreningens målsetting – kan samles og formidles til andre interesserte. Det gjelder opplysning om for eksempel: seminarer, workshops, aktuelle artikler og annen litteratur, og spesialiserte behandlingsopplegg i Norge.
Dersom du har kjennskap til viktig informasjon som bør videreformidles, er vi som kontaktpersoner interesserte i å  få tilbakemelding, slik at vi kan formidle opplysningene videre.

Resources
Kurs

 

FAGKURS Kildehuset, Modum Bad

INNFØRING I «Intervju for traume – og dissosiasjonssymptomer» (TADS-I)
Onsdag 26. september 2018
Badeveien 287 - 3370 Vikersund

Mer info her: 

 

 

Stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser
Onsdag 27. september 2018
Badeveien 287 - 3370 Vikersund

Mer info her:  

 

Traumarelated structural dissociation of the personality  Enactive Trauma Therapy
September 2018 – May 2019
Advanced course Ellert Nijenhuis, PhD 
Bergen, Norway 
Mer info her:

 

 

Diverse kurs Traumepoliklinikken Oslo Modum Bad 2018

Se alle kurs her: 

Kartlegging

Dette er bare for medlemmer av ESTD.

 Bli medlem i dag og få tilgang til kartleggingsinstrumenter og medlemsblog.

Contact
Contact persons

Ellen Jepsen
Email: norway@estd.org

Arne Blindheim
Email: norway@estd.org

News