Slovenia

Home
UVOD

Psihotravmatizacija je pogosto vzrok za širok spekter kroničnih duševnih motenj (vključno s kompleksno posttravmatsko stresno motnjo in disociativno motnjo identitete). Duševne motnje povzročajo ljudem trpljenje in znatno ogrožajo njihovo zdravje in kakovost življenja. Večji interes strokovne javnosti je v zadnjih desetletjih prinesel globlje razumevanje in učinkovite načine obravnave ljudi, ki imajo za seboj travmatske izkušnje.

ESTD

Kaj je ESTD 

Evropsko združenje za travmo in disociacijo (ESTD) je povezovalna mreža, ki združuje strokovnjake iz Evrope in sosednjih držav (Izrael, Turčija, itd.), ki delujejo na področju psihotravmatologije, disociativnih motenj in drugih težav, povezanih s travmami in skrajnim stresom.
Združenje je nastalo leta 2006 kot rezultat medsebojnega sodelovanja strokovnjakov iz več kot 17 evropskih držav in izvršnega odbora Mednarodnega združenja za preučevanje travm in disociacije (ISSTD).

Cilji ESTD:

  • razvoj in širjenje znanja, spodbujanje izobraževanja za strokovnjake in javnost, 
  • spodbujati medsebojno komunikacijo in sodelovanje med strokovnjaki,
  • organizirati izobraževalne programe v različnih evropskih državah, 
  • podpreti nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte.

Ena od prednostnih nalog ESTD je podpirati širjenje znanja iz psihotravmatologije v tistih evropskih državah, kjer to področje še ni dovolj razvito

ČLANSTVO

Članstvo v ESTD je odprto za vse, ki se profesionalno ukvarjajo z diagnosticiranjem, zdravljenjem, raziskovanjem ali poučevanjem na področju (kompleksnih) travm, disociacije in motenj, povezanih s kronično travmatizacijo. Član postanete, ko izpolnite prijavnico (dostopna na: http://preview.stimul.io/estd/user/join) in redno plačujete članarino. 
Članarina za Slovenijo je 15 eur za koledarsko leto. Članstvo se vsako leto avtomatično podaljša. Če želite prekiniti članstvo, to sporočite najkasneje do 1. decembra, zato da se lahko vaše članstvo prekine z novim koledarskim letom.

Prednosti članstva v ESTD:

  1. nižja kotizacija na dogodkih, ki jih organizira ali sponzorira ESTD 
  2. dostop do strani “samo za člane” (“Members Only”), ki vključuje publikacije, diagnostične pripomočke, posnetke konferenc, ESTD revijo ipd.
  3. nižja članarina v ISSTD
  4. priložnost za vzpostavljanje novih stikov in sodelovanja 

S članstvom boste podprli in prispevali k širjenju znanja in razumevanja področja travm v Evropi.

Resources

Bass, E., & Davis, L. (2008). The Courage to Heal: A Guide for Women Survivors of Child Sexual Abuse (p. 640). New York: HarperCollins Publisher.

Boon, S., Steele K. & van der Hart, O. (2011). Coping with Trauma-Related Dissociation: Skills Training for Patients and Therapists (p. 496). New York: W.W. Norton & Company.

Courtois, C. A., & Ford, J. D. (2009). Treating Complex Traumatic Stress Disorders (p. 488). New York, London: The Guilford Press.

Cvetek, R. (2009). Bolečina preteklosti (p. 393). Celje: Celjska Mohorjeva družba.

Gostečnik, C. (2008). Relacijska paradigma in travma. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut.

Herman, J. (1997). Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence – from Domestic Abuse to Political Terror (p. 290). New York: Basic Books.

Levine, P. A. (2010). In an Unspoken Voice: How the Body Releases Trauma and Restores Goodness (p. 384). Berkeley: North Atlantic Books.

Levine, P. A. (2015). Kako prebuditi tigra: zdravljenje travm (p. 204). Ljubljana: Prestop.

Nijenhuis, E. (2015). The Trinity of Trauma: Ignorance, Fragility, and Control. The Evolving Concept of Trauma / The Concept and Facts of Dissociation in Trauma (p. 635). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Ogden, P., Minton, K., & Pain, C. (2006). Trauma and the Body (p. 345). New York: W.W. Norton & Company.

Ogden, P. & Fisher, J. (2015). Sensorimotor Psychotherapy. Interventions for Trauma and Attachment (p. 824). New York: W.W. Norton & Company.

Repič – Slavič, T. (2008). Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje (p. 326). Celje: Mohorjeva družba.

Rothschild, B. (2009). The Body Remembers: The Psychophysiology of Trauma and Trauma Treatment (p. 190). New York, London: W.W. Norton & Company.

Rothschild, B. (2011). Trauma essentials : the go-to guide (p. 154). New York, London: W.W. Norton & Company.

Rozman, S. (2015). Pogum: Kako preboleti travmo (p. 232). Ljubljana: Modrijan založba. 

Solomon, M. F., & Siegel, D. J. (2003). Healing Trauma: Attachment, Mind, Body and Brain (p. 384). New York, London: W.W. Norton & Company.

Van der Kolk, B. A. (2014). The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma (p. 464). Viking Books.

Van der Kolk, B. A., McFarlane, A. C., & Weisaeth, L. (2006). Traumatic Stress: The Effects of Overwhelming Experience on Mind, Body, and Society (p. 596). New York, London: The Guilford Press.

Contact
Contact person

Tjaša Stepišnik Perdih, 
Email: slovenia@estd.org