Netherlands

Home
De ESTD

In april 2006 is de European Society for Trauma and Dissociation opgericht in Amsterdam.

Activiteiten van de ESTD

De ESTD is een internationale organisatie die inhoudelijk op nationaal niveau door de afzonderlijke landen zelf vorm gegeven wordt.

Internationaal is er eenmaal per twee jaar een groot congres (2014 Kopenhagen) en jaarlijks zijn er kleinere bijeenkomsten (Praag 2013).

Activiteiten ESTD Nederland

Het voornaamste doel van de ESTD Nederland is het delen en verspreiden van theoretische kennis en praktische vaardigheden over de behandeling en de diagnostiek van dissociatieve stoornissen.  Op deze site komt een overzicht van cursussen en congressen m.b.t. trauma en dissociatie in Nederland. Als contact personen van de ESTD willen we in ieder geval twee keer per jaar een workshop organiseren over een relevant onderwerp.

Dit laatste lijkt ons ook belangrijk, niet alleen om kennis/vaardigheden te vergaren maar juist ook om contact te leggen met collega’s die werken of willen gaan werken binnen dezelfde doelgroep.

Daarom vragen wij ook nadrukkelijk om input van collega’s waar het gaat over cursussen, workshops, artikelen en andere inhoudelijk interessante zaken. 

Hiervoor kunt u via de mail contact opnemen met één van de contact personen zodat het bericht op de site geplaatst kan worden.

Op deze manier is het misschien mogelijk om deze nationale tak van de ESTD tot een Kennis- en communicatie centrum te ontwikkelen.

Ook jongere collega’s en onervaren collega’s hopen we op deze manier te kunnen stimuleren en motiveren tot het gaan behandelen van dissociatieve stoornissen.

Hieronder vindt u informatie die nodig is om lid te worden van de ESTD, u bent dan automatisch lid van de nationale tak.

U kunt zich opgeven in de ‘Membership’ sectie 

Links

NL Links

 • ISSTD- International Society for the Study of Trauma and Dissociation
 • ISTSS- International Society for Traumatic Stress Studies
 • ESTSS- European Society for Traumatic Stress Studies

 

LCVT

Baldwin Trauma Pages

Institut Pierre Janet

E.R.S. Nijenhuis

O. van der Hart

Centrum 40-45

Empty Memories Library

 

Cliënten organisaties en Websites

 • Caleidoscoop
 • Empty Memories / Ememo.
Contact
Contact persons
News
Workshop Voorbereidingsverhaal traumaverwerking

(voorheen Traumaverwerkingsverhaal) door Caroline Dierkx en Mirjam Pijpers, Amersfoort 5 maart 2020

De naam van deze interventie is gewijzigd omdat die tot teveel verwarring leidde. De inhoud van de workshop is gelijk gebleven.

Inhoud

Vroegkinderlijk chronisch getraumatiseerde kinderen willen/kunnen vaak niet praten over hun traumatische voorgeschiedenis waardoor traumaverwerking nog niet gestart kan worden. Ze zijn heel loyaal aan ouders die hen mishandeld of verwaarloosd hebben, ontkennen dat er iets gebeurd is of zeggen dat ze er geen last meer van hebben. Sommigen blijven tijdens traumaverwerking hangen in hardnekkige schuldgevoelens, schaamte of zelfverwijt en blijven hun ouders verdedigen. Ook ouders kunnen vermijdend zijn. Ze voelen zich schuldig en kunnen de verantwoordelijkheid voor traumatisering van hun kind niet goed verdragen. Ze weten niet hoe ze het moeten verwoorden, zijn bang voor lastige vragen of voor het oprakelen van hun eigen trauma’s. Ouders kunnen verslaafd zijn, in de gevangenis zitten, geen contact hebben met het kind of eigen problematiek hebben. Die onbehandelde trauma’s, de zogenaamde ‘slapende honden’, zijn schadelijk voor hun ontwikkeling. Maar hoe kunnen deze kinderen ontvankelijk worden gemaakt voor traumaverwerking?

Vanuit overlevingsperspectief zijn kinderen geneigd om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de nare dingen die er gebeurd zijn zodat ze hun ouders als goed en alwetend kunnen blijven zien. Ze kunnen bang zijn hun ouders overstuur te maken of weten niet of ze van hun ouders mogen vertellen wat er is gebeurd. Ze hebben het gevoel dat hun ouders niet van hen houden of hen de schuld geven en weten bijvoorbeeld niet waarom ze uit huis zijn geplaatst of waarom ze hun biologische ouders niet meer zien. Dit vormen barrières voor traumaverwerking. Door met de ouders een verhaal te maken zonder dat het kind daar een actieve rol in heeft wordt de weerstand van het kind omzeild.

Het Voorbereidingsverhaal traumaverwerking (VVT) is een kort en bondig verhaal over de traumatiserende gebeurtenissen uit het leven van het kind. Met dit verhaal worden de biologische ouders geholpen om aan het kind uit te leggen dat het kind niet verantwoordelijk was. Het kind krijgt, indien mogelijk, erkenning voor de meegemaakte traumatisering en wordt ontschuldigd door zijn ouders. Er wordt in kindertaal en voorzien van eenvoudige illustraties beschreven waarom ouders bijvoorbeeld ruzie maakten, drugs of alcohol gebruikten, jarenlang geen contact hebben gehad, of waarom kinderen niet meer thuis wonen. Eigen problematiek van ouders zoals psychiatrie, verstandelijke beperking, verslaving of criminaliteit, wordt in kindertaal uitgelegd zodat het kind de ouder beter kan leren begrijpen. De mening van een eventueel overleden ouder wordt in het verhaal verwoord door een voogd, familieleden, vrienden die de ouder hebben gekend en weten wat hij of zij vond. Het verhaal wordt aan het kind voorgelezen in bijzijn van zijn netwerk.

Deze stabiliserende interventie ruimt de barrières van het kind uit de weg en maakt hun slapende honden wakker, zodat het kind ontvankelijk wordt voor traumaverwerking met bijvoorbeeld EMDR of TF-CGT. Het onderscheidt zich dus van het verhaal dat met het kind zelf wordt geschreven bij TF-CGT. De kinderen voor wie een voorbereidingsverhaal traumaverwerking bedoeld is weigeren dit namelijk te doen. Het verhaal gaat vooral over verantwoordelijkheden en intenties van ouders, niet zozeer over details van wat er gebeurd is. Het verhaal wordt niet gebruikt tijdens traumaverwerking zoals het EMDR Storytelling verhaal. In de tweede druk van Slapende Honden (2016) is het voorbereidingsverhaal traumaverwerking uitvoerig beschreven. In deze workshop zullen de trainers aan de hand van praktische voorbeelden het proces van het maken van een voorbereidingsverhaal traumaverwerking en de positie binnen een traumabehandeling toelichten. Aan het einde van de workshop hebben deelnemers voldoende kennis om te starten met het maken van traumaverwerkingsverhalen. Omdat het eenvoudiger lijkt dan het is, wordt supervisie aangeboden om alle deelnemers te stimuleren om zelf actief aan de slag te gaan. Iedere deelnemer kan tot drie maanden na afloop van de workshop 30 minuten supervisie krijgen bij het maken van een voorbereidingsverhaal traumaverwerking. Deze supervisie kan via email worden verkregen.

Voor wie:

Psychologen, orthopedagogen, gedragswetenschappers, systeemtherapeuten, maatschappelijk werkers, ambulant werkers, pleegzorgwerkers en EMDR behandelaren die kennis en ervaring hebben op het gebied van behandeling van vroegkinderlijk chronisch getraumatiseerde kinderen. De groepsgrootte is maximaal 25 deelnemers.

Docenten

Caroline Dierkx is GZ-psycholoog en EMDR-behandelaar. Ze heeft ruime ervaring in het werken met vroegkinderlijk, getraumatiseerde kinderen en hun gezinnen binnen de kinder en jeugdpsychiatrie en jeugdhulpverlening.

Mirjam Pijpers is i.o. tot KP-psycholoog, EMDR-behandelaar en cognitief gedragstherapeut. Ze heeft ruime ervaring in het werken met vroegkinderlijk, getraumatiseerde kinderen en hun gezinnen binnen de kinder en jeugdpsychiatrie.

Caroline Dierkx en Mirjam Pijpers zijn werkzaam als Slapende Honden trainers en geven training en scholing op het gebied van trauma en hechting vanuit hun eigen praktijk.

Accreditatie  

 • VEN 6 punten (5 breed en 1 smal) ID 314898
 • NVRG 6 punten           ID 314898
 • NIP/ NVO 6 punt herreg. en 3 opl/behandeling    ID 314898
 • SKJ erkent de punten toegekend door NIP/NVO  3

Datum en tijd: Donderdag 5 maart 2020 09:30-16.30

Plaats: De Amershof te Amersfoort

Kosten: €350,- voor de workshop inclusief lunch en als follow-up 30 minuten supervisie.

Aanmelding en inschrijving: www.ariannestruik.com Er is een beperkt aantal plaatsen (25). Na inschrijving ontvangt u een factuur per email. Uw inschrijving is pas geldig als u betaald heeft op IBAN NL12ABNA0409080772, ten name van Struik met vermelding van factuurnummer, datum van de workshop. Daarna volgt een bevestiging van inschrijving per email.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering voor 8 weken voor de workshop krijgt u het volledige bedrag teruggestort. Van 8 weken tot en met 2 weken krijgt u de helft teruggestort. Binnen 14 dagen vindt geen teruggave plaats. Annulering kan uitsluitend per e-mail: ariannestruik@hotmail.com

Slapende Honden level I - Een behandelmethode voor getraumatiseerde kinderen

3 april 2020

Doelgroep

In deze workshop wordt de Slapende Honden methode uiteengezet, een behandelmethode voor getraumatiseerde kinderen die niet over hun trauma’s kunnen of willen praten. Behandelaars die met deze doelgroep werken kunnen deze methode gebruiken. De Slapende Honden kan ook richting geven aan beslissingen van (gezins)voogden over omgang, perspectief en maakt helder wat het kind nodig heeft aan randvoorwaarden voor behandeling. Deelnemers hebben voorkennis van trauma en reguliere traumabehandeling.

Deze workshop is geschikt voor psychologen, pedagogen, systeemtherapeuten, maatschappelijk werkers, pleegzorgwerkers, psychotherapeuten, psychiaters, (gezins)voogden, gedragswetenschappers etc. Deze workshop is geschikt voor EMDR behandelaars omdat het kinderen voorbereidt op EMDR, maar voor deze workshop is het niet noodzakelijk kennis te hebben van EMDR.

Inhoud

Er zijn getraumatiseerde kinderen bij wie de behandeling van hun trauma’s lastig is. Deze kinderen willen niet over hun herinneringen praten, hebben geheugenverlies van hun herinneringen of het kind en/of de verzorgers en/of de verwijzer schatten in dat het kind mogelijk ontregeld raakt of dissocieert als er over die herinneringen wordt gesproken. Men is bang om erover te beginnen en het kind overstuur te maken; we willen geen ‘slapende honden wakker maken’. Toch is het belangrijk dat wel te doen, want deze onverwerkte trauma’s kunnen leiden tot ernstige klachten en een achterstand in de ontwikkeling. Maar hoe?

Met de Slapende Honden methode wordt een analyse gemaakt van de mogelijke barrières voor deze kinderen om over hun traumatische herinneringen te praten. Dan kan er een behandeling worden opgezet die gericht is op het opheffen van die barrières. Als het kind uithuis geplaatst is, is de samenwerking tussen behandelaars van het kind, van ouders, groepsleiding, pleegzorgwerkers, gedragswetenschappers en (gezins)voogden essentieel om deze kinderen ontvankelijk te maken voor traumaverwerking. De behandelmethode wordt uitgebreid toegelicht en er wordt geoefend met het vormgeven van een behandeltraject aan de hand van (eigen) casuïstiek. Aan het einde van de dag hebben deelnemers voldoende theoretische achtergrond en praktische kennis op gedaan om een behandeltraject (mede) te kunnen op zetten voor chronisch getraumatiseerde kinderen die traumaverwerking nodig hebben.

Sinds de methode beschreven werd in Slapende Honden? Wakker maken (2010) zijn veel behandelaren en instellingen in binnen en buitenland slapende honden aan het wakker maken. In de tweede druk (2016) zijn deze ervaringen meegenomen en zijn toepassingen van Slapende Honden beschreven bij uithuisgeplaatste kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Deelnemers ontvangen het boek bij aanvang van de workshop. Onlangs is het zes testen formulier vervangen door de nieuwe Barrière Tool (www.ariannestruik.com).

Trainer

Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog/systeemtherapeut en EMDR-supervisor. Zij werkte 20 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie met vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen die thuis wonen, in pleeggezinnen en residentiele afdelingen. In 2014 verhuisde ze naar Australië waar ze vanuit haar eigen praktijk werkt en workshops en trainingen geeft in binnen en buitenland.

Accreditatie en ID nummer      

 • FGZP klinisch psychologen 3 punten 273201
 • NIP KJ NVO: 6 punten   273201
 • NIP KJ NVO: diag/beh 1,5 punten     273201
 • NVRG 6 punten    273201
 • SKJ 15.50    SKJ198785
 • VEN algemeen 5 punten/ vakinhoudelijk 1 punt    356274
 • NVvP: op verzoek (voorheen 6 punten)       

Kosten: 325 euro inclusief het boek en lunch.Datum en tijd: vrijdag 3 april 2020 09.30-16.30.

Locatie: De Amershof in Amersfoort.

Deelname: Opgeven op de website www.ariannestruik.com

Er is een beperkt aantal plaatsen. Uw deelname is pas geldig als u betaald heeft op ABN te Vught NL12ABNA0409080772, tnv Struik met vermelding van datum van de workshop en uw naam.

Annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering binnen 6 weken voor de workshop krijgt u het volledige bedrag teruggestort. Van 6 weken tot en met 2 weken krijgt u de helft teruggestort. Binnen 14 dagen vindt geen teruggave plaats. Annulering kan uitsluitend per e-mail: ariannestruik@hotmail.com