Bøker

Andersen, T. (2001). Tause menn. Seksuelle overgrep mot gutter i kristne miljøer.

Verbum. ISBN: 978-8-25-430882-0

 • Anstorp, T., Hovland, B.I. og Torp, E. (2003): Fra skam til verdighet: Teologisk og psykologisk arbeid med vold og seksuelle overgrep. Oslo: Universitetsforlaget
 • Anstorp, T., Benum, K. Jakobsen, M. (2006). Dissosiasjon og relasjonstraumer : Integrering av det splittede jeg. Oslo : Universitetsforl.
 • Bengtson, M., Steinsvåg, P.Ø. og Terland, H. (2004): Ungdom bak volden. Forståelse og behandling av ungdom med volds- og aggersjonsproblem. Universitetsforlaget.
 • Brunvatne, R. (2006). Flyktninger og asylsøkere i helsetjenesten. Oslo, Gyldendal akademis
 • Breidvik, G. (2003). Misbrukte barn: reaksjoner som kan vise seg i skole og barnehage. Bergen, Sigma forlag
 • Borchgrevink, T.S., Christie, H.J. (red.) (1991): Incest. Psykologisk forståelse og behandling. Oslo: Universitetsforlaget
 • Dyregrov, A. (1997). Barn og traumer. (Children and Trauma) Bergen: Sigma forlag.
 • Eitinger, L. (1958): Psykiatriske undersøkelser blant flyktninger i Norge. Oslo:Universitetsforlaget.
 • Hermestad, K. (2010). Forbrytelse og selvforståelse. Om menn som begår seksuelle overgrep mot barn. Tapir.
 • Hydle, I. og Stub, L. (1995): Vold, mishandling og seksuelle overgrep. Håndbok for ofre og pårørende. Kommuneforlaget
 • Isdal, P.(2000). Meningen med Volden. Kommuneforlaget
 • Killén, K. (2004). Sveket – omsorgssvikt er alles ansvar. Kommuneforlaget.
 • Kirkengen, A.L. (2005) Hvordan krenkede barn blir syke voksne.Universitetsforlaget.
 • Mortensen, M. S., L. Weisæth, et al. (1993). Mennesker, traumer og kriser. Oslo, Universitetsforlaget
 • Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1993). Barn och familjer i krig. Stockholm, Rädda Barnen.
 • Sveaass, N. and E. Hauff (1997). Flukt og fremtid: psykososialt arbeid og terapi med flyktninger. Oslo, Ad notam Gyldendal.
 • Van der Veer, G. (1995). Rådgivning og terapi med flyktninger. Psykologiske problemer hos ofre for krig, tortur og undertrykkelse. Ad Notam, Gyldendal
 • Varvin, S. (2003). Flukt og Eksil. Traume identitet og mestring. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00375-3.
 • Varvin, S. (2008). Flyktningepasienten. Oslo. Universitetsforlaget.