Norway

ESTD ble etablert i april 2006 – etter en lang periode med aktiv planlegging og samarbeid mellom profesjonelle kollegaer fra mer enn 17 europeiske land og hovedstyret for International Society for the Study of Dissociation (ISSD). ESTD har sete i Nederland.

Home

 ESTD har som mål:

  1. å skape et forum for europeisk samarbeid og et nettverk mellom kollegaer  som arbeider innen feltet trauma og dissosiasjon.
  2. å fremme kunnskap om trauma, dissosiasjon og alle lidelser relatert til kronisk traumatisering
  3. å organisere profesjonell og offentlig utdanning om dissosiasjon, trauma og andre traumerelaterte lidelser
  4. å stimulere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter
  5. å fremme kunnskap og utdanning i de land i Europa som har liten tilgang til feltet

 

Fordeler ved fullt medlemskap av ESTD:

  1. Redusert kursavgift til en rekke konferanser og kurs (se seksjon om “education”)
  2. Adgang til “Members Only” seksjonen på websiden der en finner videointervjuer med en rekke kjente personer, opptak fra ESTD-konferanser, ESTD nyhetsbrev, ESTD-nyheter, en rekke kartleggingsinstrumenter på ulike språk, blandt annet på norsk, m.m.
  3. Redusert medlemsskapavgift til medlemsskap i ISSTD (International Society for the Study of Trauma and Dissociation)
  4. Være med å støtte økt kunnskap og forståelse for kronisk traumatisering i Europa.

 

Hjemmeside Norge:
Vi ønsker at den norske hjemmesiden med tiden blir en plass hvor informasjon om aktuelle nasjonale begivenheter – som er forenelige med foreningens målsetting – kan samles og formidles til andre interesserte. Det gjelder opplysning om for eksempel: seminarer, workshops, aktuelle artikler og annen litteratur, og spesialiserte behandlingsopplegg i Norge.
Dersom du har kjennskap til viktig informasjon som bør videreformidles, er vi som kontaktpersoner interesserte i å  få tilbakemelding, slik at vi kan formidle opplysningene videre.

Resources
Kurs

FAGKURS Kildehuset, Modum Bad

Den 12. oktober, 2020:
Stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser LINK

Den 2. november, 2020:
Kartlegging av traume-relaterte dissosiative lidelser ved hjelp av SCID-D LINK

Den 3. november, 2020:
Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser. Illustrert ved bruk av TADS-I LINK

Sensorimotorisk psykoterapi nivå 1: Videreutdanning i kroppsorientert traumebehandling LINK

Videreutdanning for behandling av komplekse dissosiative lidelser: Fra forvirring og kamp til indre samarbeid LINK

Mindfulness og medfølelse – nødvendige kapasiteter å styrke etter traumatisering, den 11. og 12. februar 2021 LINK

 

FAGKURS Klinikk for Krisepsykologi

Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon
v/ Arne Blindheim, psyk. spes. og Marianne Straume, psyk. spes.
12-dagers kurs i Stavern mars, 2021-november 2021, se LINK

Behandling av traumerelatert dissosiasjon av personligheten
Enactive Trauma Therapy (videregående kurs) v/ Ellert Nijenhuis, PhD
3x3 dager i Bergen, mai 2021-november 2021, se LINK

Kartlegging

Dette er bare for medlemmer av ESTD.

 Bli medlem i dag og få tilgang til kartleggingsinstrumenter og medlemsblog.

Contact
Contact persons

Ellen Jepsen
Email: norway@estd.org

Arne Blindheim
Email: norway@estd.org

News

Innlegget «Gjennomgang av referanser i Kathrine Benedikte Larsens fagartikkel publisert på Sykepleien.no 29.06.2020» av May Bente Hagen og António Barbosa da Silva er nå tilgjengelig via link på ESTD sin norske hjemmeside

 

Tidsskriftet "Sykepleien" publiserte 29. juni i år en artikkel der psykiatrisk sykepleier Kathrine Benedikte Larsen stilte spørsmål om pasienter med diagnosen Dissosiativ Identitetslidelse simulerer eller overspiller for å få oppmerksomhet, og skjuler de virkelige lidelsene og behovene de har.

https://sykepleien.no/forskning/2020/06/dissosiativ-identitetsforstyrrelse-spiller-noen-skuespill

Artikkelen vakte sterke negative reaksjoner både blant fagfolk og pasienter, men noen likte også artikkelen. Artikkelen fikk to motsvar og en rekke kommentarer:

https://sykepleien.no/meninger/innspill/2020/07/sykepleien-publiserer-stigmatiserende-holdninger-om-personer-med

https://m.facebook.com/Sykepleien/posts/10157478458011313

https://sykepleien.no/meninger/innspill/2020/07/vi-ma-bli-ferdig-med-gamle-myter-om-dissosiative-lidelser

https://www.facebook.com/Sykepleien/posts/10157485450261313/

Larsen selv svarte med dette innlegget:

https://sykepleien.no/meninger/2020/08/did-debatten-mitt-hap-er-flere-pasienter-kan-fa-best-mulig-behandling-sine

Redaktør i tidsskriftet svarte med dette innlegget:

https://sykepleien.no/meninger/leder-sykepleien/2020/08/did-debatten-det-ma-vaere-lov-mene-noe-annet-enn-de-fleste-gjor

Psykiatrisk sykepleier og fagbokforfatter May Bente Hagen og António Barbosa da Silva, professor i helseetikk og psykisk helsearbeid, samt fagbokforfatter, har gått gjennom referansebruken til Larsen og funnet mye feil og misbruk. De har prøvd å publisere dette i "Sykepleien", men tidsskriftets redaksjon ville ikke ta dette inn, til tross for oppfordringer fra undertegnede.

Det å bære på mye vonde og skamfulle opplevelser og ikke bli trodd eller beskyldt for å simulere kan være svært krenkende, og flere av våre pasienter har også opplevd det på denne måten. Det er da spesielt viktig at fagfolk forholder seg til vitenskap og ikke sprer gamle myter og feilaktige påstander som om det skulle være fakta. Derfor mener vi det er viktig at gjennomgangen til Hagen og Barbosa da Silva kommer ut. Vi har derfor valgt å publisere den her:

 

Link to PDF text

 

Arne R. Blindheim og Ellen K. K. Jepsen,

ESTD kontaktpersoner for Norge

Den 22.09.2020